Zpracování osobních dat

Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt.
 • Ostatní údaje vyplývající z obchodního vztahu

Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce

Zasílání informací a pozvánek na akce pořádané Správcem

Zasílání marketingových sdělení

Doba zpracování osobních údajů je:

Dva roky od udělení souhlasu nebo dle zákonné lhůty vyplývající z obchodního vztahu

Poskytování osobních údajů dalším stranám:

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • Přepravní společnosti v případě zaslání nakoupeného zboží jejich prostřednictvím
 • Česká pošta s.p. v případě zaslání nakoupeného zboží jejím prostřednictvím
 • Poskytovatelé softwaru a webhostingu
 • Správce webových stránek
 • Společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 • Poskytovatelé úvěrových služeb
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

Tyto společnosti vystupují v roli „Zpracovatele“ a řídí se standardy společnosti LERAK Jeseník, s.r.o. jako „Správce“.

Zpracovávání dat:

Zpracování dat probíhá manuálně (zadávání dat, oprava dle žádosti Subjektu údajů)

Zpracování dat probíhá automaticky (rozesílání informací a obchodních nabídek dle rozčlenění dle kategorií zájmů)

Odvolání souhlasu

Odvolat souhlas lze buď v plném rozsahu, (pokud tak je možno udělat a poskytnutí informací Subjektu údajů nepodléhá obchodnímu vztahu nebo se nejedná o potenciální obchodní vztah se zájmem jasně vyjádřeným od Subjektu údajů) nebo jeho jednotlivé části.

Souhlas je možné odvolat písemnou formou, kde bude jasně specifikován rozsah odvolání souhlasu

Vyjádření souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro tyto účely:

 • Zasílání marketingových sdělení
 • Zasílání informací o akcích pořádaných společností LERAK Jeseník, s.r.o.
 • Zasílání obchodních nabídek

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a dalších informací Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Využití další strany jako „Zpracovatele“ je nutné pouze v případech doručení objednaného zboží a Subjekt údajů je s tím plně srozuměn
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Zboží skladem ihned k expedici
20km okolo Jeseníku doprava zdarma
Měsíční slosování o zajímavé ceny
Doprava do 48 hod. v pracovní dny